Termes i condicions


Les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació regeixen l’accés i la utilització, per part de l’Usuari, de la Pàgina Web https://publiquem.cat (d’ara en endavant, “la Pàgina Web”), així com la contractació de productes i serveis a través de la mateixa.
Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació, l’Usuari manifesta:
    1. Que ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa.
    2. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
    3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
La utilització de la Pàgina Web atribueix la condició d’Usuari de la Pàgina Web (d’ara en endavant, l’Usuari) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals d’Ús i de la Contractació.
L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació cada vegada que accedeixi a la Pàgina Web, ja que aquesta i dites Condicions Generals d’Ús i de la Contractació poden patir modificacions.
El titular de la Pàgina Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració de la Pàgina Web.


1.- Informació general de la Pàgina Web
En compliment d’allò establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (d’ara en endavant, “LSSICE”), a continuació s’ofereix la informació general de la Pàgina Web https://publiquem.cat
Titular: Francesc Meseguer (d’ara en endavant, “l’Editor”).
Domicili: Av Meridiana 333, 08027, Barcelona.
N.I.F.: 43435582J
E-mail: publiquem@lamaquinadeltemps.cat
Telèfon: 630739708


2.- Condicions d’Ús
2.1. Accés a la Pàgina Web
L’accés a la Pàgina Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.


2.2. Necessitat de Registre i autenticació dels usuaris
Amb el caràcter general, per l’accés als continguts de la Pàgina Web no serà necessari el Registre de l’Usuari.
No obstant això, la utilització de determinats serveis pot estar condicionada al Registre previ de l’Usuari, així com l’aportació que faci de dades personals i de facturació necessaris per la contractació.
A efectes de les presents condicions generals, es consideren les següents definicions:
Usuari creador aquell que doni d’alta un projecte a través de la Pàgina Web o que demani a l’EDITOR de fer-li aparèixer.
Usuari mecenes serà aquell interessat en realitzar aportacions als projectes de la web publicats pels Usuaris creadors.
A efectes de les presents condicions generals, es tractarà als Usuaris creadors i als Usuaris mecenes conjuntament com l’ “Usuari”, en tot allò que sigui de comuna aplicació.
Les dades introduïdes per l’ Usuari, tant si es tracta d’un Usuari creador com d’un Usuari mecenes, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents Condicions Generals i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari. En cap cas, l’Usuari podrà registrar una altra persona sense la deguda autorització i consentiment exprés de la mateixa.
L’usuari garantitza la veracitat de les dades facilitades en el moment de la inscripció i allibera de qualsevol responsabilitat a la pàgina web davant d’una possible reclamació.
L’usuari creador garantitza que ostenta tots els drets de propietat intel·lectual sobre el projecte que presenti a la plataforma.
L’usuari registrat serà responsable en tot moment de la custodia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa, comprometent-se a custodiar-la diligentment com element d’autenticació de l’usuari i a canviar-la periòdicament com a mínim de forma anual.
A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota el contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, el qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.


2.3. Normes d’utilització de la Pàgina Web
Els serveis oferts a Publiquem.cat es dirigeixen exclusivament, a persones majors de 18 anys d’edat. L’Usuari manifesta i garanteix que té l’edat legal per formalitzar un contracte vinculant, i que tota la informació de registre que presenta és exacte i veraç. El titular de la pàgina web es reserva el dret a tancar el compte d’aquells Usuaris dels quals la majoria d’edat sigui dubtosa.
L’Usuari s’obliga a utilitzar la Pàgina Web i tot el seu contingut i serveis d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de la Pàgina Web i a no utilitzar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.
L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:
I. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
II. No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.
III. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals.
IV. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
V. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebuts per això.
VI. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
VII. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, elements o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual e industrial, patents, marques o copyright que correspongui als titulars de la Pàgina Web o a tercers.
VIII. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.
L’Usuari s’obliga a mantenir indemne al titular de la Pàgina Web davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se a més a més, el Titular de la Pàgina Web el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.
El titular de la Pàgina Web es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquells usuaris que facin un ús inapropiat de la mateixa o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes Condicions Generals.


2.4 Exclusió de Responsabilitat
El Titular de la Pàgina Web no assumeix cap responsabilitat sobre la actualització d’aquesta Pàgina Web per a mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per la qual cosa, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquesta Pàgina Web.
L’accés de l’Usuari a la Pàgina Web no implica pel Titular de la Pàgina Web la obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
El Titular de la Pàgina Web no es responsabilitza dels danys produïts en el software i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts a la Pàgina Web.
El Titular de la Pàgina Web no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin a causa de fallada o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixi la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la Pàgina Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
El Titular de la Pàgina Web es reserva el dret de cancel·lar els projectes promocionats a través de Publiquem.cat sense previ avís i per qualsevol motiu.
El titular de la pàgina web no assumeix cap responsabilitat sobre la titularitat dels drets de propietat intel·lectual sobre els projectes presentats que garanteix l’usuari creador, així com el correcte compliment del compromís adquirit.


2.5 Continguts i serveis enllaçats a través de la Pàgina Web
El servei d’accés a la Pàgina Web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l’Usuari accedir a d’altres pàgines i Portals d’Internet (en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, el Titular de la Pàgina Web només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li al Titular de la Pàgina Web, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti la obligació d’enretirar el corresponent enllaç.
En cap cas, ‘existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del Titular de la Pàgina Web amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
El Titular de la Pàgina Web no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable al Titular de la Pàgina Web.


2.6. Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts de la Pàgina Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i demés continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual del Titular de la Pàgina Web o de tercers sense que es pugui entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.
Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat del Titular de la Pàgina Web o tercers sense que es pugui entendre que l’accés a la Pàgina Web atribueixi algun dret sobre els mateixos.
L’Usuari manifesta que els projectes que publiqui a Publiquem.cat seran únicament obres originals, creades per ell mateix i que de cap manera es tractarà de còpies o reproduccions que violin els drets de propietat intel·lectual de tercers. El Titular de la Pàgina Web podrà cancel·lar els comptes d’aquells Usuaris que infringeixin qualsevol dret de propietat intel·lectual de tercers. Publiquem.cat eliminarà els materials constitutius de infracció de conformitat amb la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial si arriba a conèixer tal circumstància.
El Titular de la Pàgina Web no posseirà cap dret de propietat sobre el contingut dels projectes publicats pels Usuaris a Publiquem.cat. De tota manera, l’Usuari atorga al Titular de la Pàgina Web una llicència gratuïta i no exclusiva, par a tot l’àmbit territorials mundial i pel màxim període legal de protecció, en virtut de la qual podrà: comunicar públicament, reproduir, distribuir i transformar el contingut del projecte per a poder acomplir el servei.


2.7. Navegació i política de cookies
¿Què són les cookies?
Les cookies són petits arxius de dades que es reben al terminal des del lloc web visitat i s’usen per a registrar certes interaccions de la navegació en un lloc web emmagatzemant dades que podran ser actualitzades i recuperades. Aquests fitxers s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i contenen dades anònimes que no són perjudicials pel vostre equip. S’utilitzen per recordar les preferències de l’usuari, com l’idioma seleccionat, dades d’accés o personalització de la pàgina.
Les cookies també poden ser utilitzades per registrar informació anònima sobre com un visitant utilitza un lloc web. Per exemple, des quina pàgina web s’ha accedit, o si ha utilitzat un “banner” publicitari per arribar.
¿Per què utilitzem cookies?
Publiquem.cat utilitza les cookies estrictament necessàries i essencials perquè utilitzeu els nostres llocs web i us permetin moure lliurement, utilitzar àrees segures, opcions personalitzades, etc. A més, Publiquem.cat utilitza cookies que recullen dades relatives a l’anàlisi d’ús de la web. Aquestes s’utilitzen per ajudar a millorar el servei al client, mesurant l’ús i el rendiment de la pàgina, per optimitzar-la i personalitzar-la.
El nostre lloc web pot contenir enllaços de xarxes socials (com Facebook o Twitter). Publiquem.cat no controla les cookies utilitzades per aquestes xarxes externes.
Per a més informació sobre les cookies de les xarxes socials o altres webs alienes, aconsellem revisar les seves pròpies polítiques de cookies.
¿Quin us es dóna als diferents tipus de cookies?
Segons la seva finalitat:
Cookies tècniques: Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d’un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix. Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d’opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.
Cookies de personalització: Aquestes cookies permeten a l’usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals del lloc web, per exemple, definir l’idioma, configuració regional o tipus de navegador.
Cookies analítiques: Les cookies analítiques són les utilitzades pel nostre portal web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l’oferta de productes i serveis. Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d’un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.
Cookies publicitaries / de publicitat: Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d’accés, el contingut editat, etc. Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l’observació d’hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l’usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.


Segons el termini:
Cookies de sessió: Les cookies de sessió son aquelles que duren el temps que l’usuari està navegant per la pàgina web i s’esborren al finalitzar.
Cookies persistents: Aquestes cookies queden emmagatzemades al terminal de l’usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.


Per complir amb la legislació vigent, hem de demanar el vostre permís per gestionar cookies. Si decidiu no autoritzar el tractament indicant la no conformitat, només utilitzaríem les cookies tècniques, ja que són imprescindibles per a la navegació per la nostra web. En aquest cas, no emmagatzemaríem cap cookie. En el cas de seguir navegant pel nostre lloc web sense denegar la vostra autorització implica que accepteu el seu ús.
Tingui en compte que si rebutja o esborra les cookies de navegació per la web, no podrem mantenir les vostres preferències, algunes característiques dels llocs web no estaran operatives, no podrem oferir serveis personalitzats i cada vegada que navegueu per la nostra web haurem de sol·licitar de nou la vostra autorització per a l’ús de cookies.
Si tot i així, decidiu modificar la configuració del vostre accés al lloc web, heu de saber que és possible eliminar les cookies o impedir que es registri aquesta informació al vostre equip en qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del vostre navegador. Si esteu d’acord amb la política de cookies de Publiquem.cat cliqueu a botó ACCEPTAR del banner que apareix al nostre lloc web.


3. Condicions de contractació
Publiquem.cat és un lloc per a la recaptació de fons mitjançant el micromecenatge. Per a això Publiquem.cat permet als seus Usuaris publicar les seves idees o projectes i aconseguir recursos per a portar-les a terme, mitjançant les aportacions d’altres usuaris participants.


3.1. Procediment de promoció de projecte
Per a aconseguir el finançament d’un projecte a través de la Pàgina Web, serà necessari:
Un contracte entre l’Usuari creador i l’Editor, on es regularà, entre d’altres coses, l’objecte dels diners recaptats i els drets d’autor de l’Usuari creador. 
Respecte a l’Usuari mecenes, si el finançament del projecte no té èxit no se li farà cap mena de càrrec, ja que fins que no acabi el termini de recaptació del projecte amb èxit no es faran efectius els càrrecs. Fins aquell moment, l’Usuari mecenes únicament haurà fet un compromís d’aportació.


3.2.Preu i termini de validesa de l’oferta
Els càrrecs efectuats per Publiquem.cat es portaran a terme a través d’un TPV virtual de Triodos Bank gestionat per Redsys.
Els preus aplicables als serveis seran establerts per l’Editor segons cada projecte.
Les tarifes aplicades s’expressaran sempre en la moneda Euro (€).
Per a qualsevol informació sobre el servei, l’Usuari contactarà amb el telèfon d’atenció al client del Titular de la Pàgina Web: 630739708 o per correu electrònic o a l’adreça d’email publiquem@lamaquinadeltemps.cat


3.3.Dret de desistiment
L’Usuari Creador d’un projecte que decideixi abandonar per qualsevol raó, podrà cancel·lar la recollida de finançament i per tant, deixar sense efecte el contracte celebrat amb Publiquem.cat sense necessitat de justificar la seva decisió només fins el moment en que se li hagi fet efectiu el pagament del finançament. En tals casos, no es carregarà cap import a l’Usuari Creador, i els Usuaris Mecenes no rebran cap càrrec, quedant les seves autenticacions automàticament cancel·lades.
En el cas que l’Usuari Creador decidís no tirar endavant el projecte i ja hagués rebut els diners recaptats, està obligat a retornar-los íntegrament als seus mecenes, deixant indemne a Publiquem.cat davant de qualsevol reclamació pel dit desistiment i sense perjudici del rescabalament a que Publiquem.cat o els mecenes poguessin tenir dret més enllà de la devolució.


3.4.Participació en projectes
El procediment per a participar econòmicament en algun dels projectes publicats a Publiquem.cat, és el següent:
L’Usuari seleccionarà el projecte que desitgi finançar i indicarà la quantitat a aportar.
L’Usuari realitzarà el pagament de les aportacions mitjançant la passarel·la TPV de Triodos Bank, a la que podrà accedir a través de la Pàgina Web.
El càrrec de l’import de l’aportació no es realitzarà fins que hagi transcorregut el termini indicat a cada projecte i sempre que el projecte seleccionat assoleixi o superi el 100% de l’objectiu de finançament que s’havia marcat.
Si en el termini marcat, el projecte seleccionat no aconsegueix el finançament previst, no es carregarà cap import en relació a les aportacions realitzades pels Usuaris Mecenes.
Les aportacions als projectes seran recaptades a través d’un TPV de Triodos Bank. En qualsevol moment, l’Usuari Mecenes participant en un projecte podrà decidir cancel·lar la seva aportació al mateix. En aquest cas, una vegada notificada la seva intenció al Titular de la Pàgina Web abans de la finalització del termini de recaptació, s’anul·larà immediatament la seva aportació.
L’usuari creador es reserva el dret de rebutjar alguna de les aportacions al seu projecte si ho considera oportú. En aquest supòsit, se li notificarà a l’usuari mecenes l’anul·lació de la seva aportació i, en el cas que la campanya hagués acabat i se li hagués fet el cobrament d’aquesta, se li tornarà l’import íntegre a través de transferència bancaria.
Els productes presentats al crowdfunding susceptibles de ser reservats per l’Usuari mecenes són projectes pendents de realitzar-se. Com a tals, durant el procés de creació poden patir variacions en el títol, format i contingut, segons la voluntat de l’Usuari creador.


3.5. Fiscalitat i responsabilitats tributàries
Els usuaris no hauríen de considerar el contingut d’aquest apartat com assessorament jurídic, fiscal o altres assumptes, i se’ls recomana que contactin amb els seus assessors per consultar específicament sobre aquestes qüestions o sobre altres temes relacionats amb l’aplicació de la normativa tributària.
D’acord amb la normativa tributària vigent, es consideraran com “activitats empresarials o professionals” les que impliquin la ordenació per compte propi de factors de producció material i humans o d’un d’ells, amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.
Tot empresari o professional haurà d’estar donat d’alta de la seva declaració censal davant l’Agència Tributària i d’alta al règim previst en la normativa laboral.
Les aportacions rebudes en el marc de l’activitat econòmica o empresarial seran considerades com un ingrés en l’exercici de l’activitat i estaran subjectes a les normes previstes a la Llei de l’impost sobre la renta de les persones físiques, la Llei de l’impost sobre societats o la Llei de l’impost sobre la renta dels no residents. Les despeses en que incorri el creador seran considerades com fiscalment deduïbles.
El creador que s’hagi constituït com entitat reconeguda en la Llei 49/2009 podrà gaudir del règim d’incentius fiscals de les entitats sense ànim de lucre i el donant podrà rebre un certificat de la seva aportació a efectes del seu IRPF.
Si el seu projecte no té caràcter empresarial o professional, ha de saber que les aportacions realitzades tributaràn d’acord amb les normes de l’impost sobre donancions.


3.6 Anul·lacions i devolucions
El client que hagi realitzat una reserva i que encara no hagi estat cobrada, podrà anul·lar-la en qualsevol moment escrivint a publiquem@lamaquinadeltemps.cat.
El client que hagi realitzat una reserva i ja hagi estat cobrada però no enviada, podrà anul·lar fins a 5 productes abans no hagin passat 50 dies d’haver realitzat la reserva. Caldrà que ho sol·liciti a publiquem@lamaquinadeltemps.cat. La devolució dels diners s’efectuarà en un període màxim de 30 dies.
En cas que el client rebi un llibre defectuós podrà notificar-ho a publiquem@lamaquinadeltemps.cat perquè li sigui substituït sense cost.


3.7 Entrega i enviaments
Els llibres seran enviats per Correus ordinari o missatgeria.
En algun cas, l’autor del llibre pot acordar amb el client l’entrega del llibre en mà. En aquest cas, el client rebrà un codi promocional per estalviar-se les despeses d’enviament. Aleshores, la responsabilitat de fer arribar el llibre al client recaurà en l’autor del llibre.


3.8. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a la dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant tal disposició total o parcialment per no inclosa.


3.9. Legislació aplicable i jurisdicció competent
Aquestes Condicions Generals d’Ús i de la Contractació es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El Titular de la Pàgina Web i l’Usuari podran sotmetre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals del domicili del Titular de la Pàgina Web a menys que legalment s’estableixi el contrari.


Política de Privacitat i Protecció de dades de caràcter personal
A través de la present política de privacitat Publiquem.cat desitja informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.Publiquem.cat sobre els tractaments de dades personals realitzats.
L’accés al lloc web no requereix un registre previ. Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.
Publiquem.cat de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en qualitat de Responsable del Tractament de els dades personals proporcionades, li facilita la següent informació:
Responsable del Tractament: Francesc Meseguer
NIF: 43435582J
Direcció: Av Meridiana 333, 5è 3a
Telèfon: 630739708
Correu electrònic: publiquem@lamaquinadeltemps.cat


Finalitat del tractament:
Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc Web, entre elles, la resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades, així com la preparació de pressupostos.
Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o negocial entre l’Usuari i Publiquem.cat. Per el cas de que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins haver resolt la sots dita sol·licitud.
Així mateix, s’autoritza l’enviament de la newsletter i/o comunicacions comercials que puguin ser de l’interès pels usuaris, en el cas que hagin autoritzat l’enviament de les mateixes.


Legitimació:
El tractament de les dades sots dites està legitimat per la execució de les obligacions contractuals i /o negociables.
Criteris de conservació de les dades:
Les dades no es conservaran més temps del necessari pels quals han estat recollits, excepte que existeixi una obligació legal.


Comunicació de les dades:
No es comunicaran a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat, i excepte comunicació a l’autor del llibre, amb l’objectiu de justificar-li el número de reserves rebudes del seu projecte o quan hagi optat per fer ell mateix els enviaments del seu propi llibre.
Transferències internacionales de dades: s’informa a l’interessat que Publiquem.cat té subcontractat el hosting de la seva base de dades amb l’empresa CDMon, amb domicili social a Espanya.


Drets que assisteixen a l’Interessat:
L’interessat té dret a retirar el consetiment en qualsevol moment. Així mateix li informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un mail a publiquem@lamaquinadeltemps.cat.
Així mateix, s’informa a l’interessat que podrà revocar el consetiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a publiquem@lamaquinadeltemps.cat
La persona interessada pot presentar una reclamació a l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.
Pel que fa als formularis del Lloc Web, l’Usuari ha de complimentar els marcats com “requerit”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que Publiquem.cat no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, Publiquem.catquedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.
Les dades personals que l’Usuari facilita a Publiquem.cat han de ser actuals per tal que la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.


Quines mesures de seguretat té implantada l’empresa
Publiquem.cat informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment amb conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.
Publiquem.cat té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural, en conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Utilitzem cookies per facilitar l'experiència en aquesta web i la relació amb Publiquem. Navegar-hi suposa acceptar-ne l'ús, d'acord amb la nostra política de privacitat.